ท่านต้องการให้ ทต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
33.33%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 2 )
33.33%
การบริการประชาชน ( 1 )
16.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
16.67%