ท่านต้องการให้ ทต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
37.50%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 2 )
25.00%
การบริการประชาชน ( 1 )
12.50%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
25.00%