หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่
'' สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การเกษตรปลอดมลพิษ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ''
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่
ทต.บ้านไร่
..................................
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่
1
2
3
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๒) [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๑) [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชกฤษฎีกาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ ๒ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-539-107
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 11,283,511 เริ่มนับ 15 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10