หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4