หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ปรกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2      3      4