หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่องข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3      4