หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลบ้านไร่ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลบ้านไร่ ปรับปรุง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านไร่ ปี 2561-2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)