หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2      3