หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง เดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง เดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2