หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง เดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2