หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านไร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่
'' สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การเกษตรปลอดมลพิษ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ''
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่
ทต.บ้านไร่
นายอนิรุตติ์ ชัยกูล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 21 
#ประชาสัมพันธ์กองคลังเทศบาลตำบลบ้านไร่ #ภาษีป้าย ประจำปี 2567 เนื่องจากกำหนดระยะ [ 25 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 39 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 42 
 
อบต.หนองนางนวล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนางนวล รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนางนวล รายงา่นผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนางนวล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนางนวล รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลวงท้องถิ่น รหั [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกลางดง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนางนวล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองกลางดง อบต.หนองกลางดง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุต [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกลางดง อบต.หนองกลางดง ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองขาหย่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ร่วมรดน้ำขอพร ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ รั [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
   
 
 

 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 162 
เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 322 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 987 
 
ศาลเจ้าพ่อเขารัก
 
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
 
ข้อสังเกตการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 46 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 67 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 51 
 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 28 
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 60 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 60 
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 37 
การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 62 
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 55 
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 31 
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 48 
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 36 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 42 
การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 185 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 66 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 65 
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีเปลี่ยนสังกัด [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 48 
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 50 
แจ้งแผนการปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 47 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 133 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2/2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 99 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 89 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเเละร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 80 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
ขอบคุณท่านอนิรุตติ์ ชัย * * * ล (20 มิ.ย. 2565)    อ่าน 454  ตอบ 0  
ทำงานแย่ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 774  ตอบ 1  
 
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านไร่
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-539-107
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 20,299,497 เริ่มนับ 15 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.บ้านไร่

facebook
ทต.บ้านไร่
ทต.บ้านไร่