หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเทศบาล 4 ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 6.20 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 100 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,940.34 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเทศบาล 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา กว้าง 6.10 เมตร ยาว 521.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 20.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,430.07 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเทศบาล 1 ชุมชนตลาดสดเชื่อมต่อชุมชนบ้านบึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ กว้าง 6.20 เมตร ยาว 943.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 120 ตารางเมตร หรือมีพิ้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,829.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเทศบาล 4 ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 6.20 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 100 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,940.34 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเทศบาล 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา กว้าง 6.10 เมตร ยาว 521.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 20.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,430.07 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเทศบาล 1 ชุมชนตลาดสดเชื่อมต่อชุมชนบ้านบึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ กว้าง 6.20 เมตร ยาว 943.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 120 ตารางเมตร หรือมีพิ้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,829.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเทศบาล 4 ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 6.20 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 100 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,940.34 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเทศบาล 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา กว้าง 6.10 เมตร ยาว 521.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พร้อมทางเชื่อม จำนวน 20.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,430.07 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16