หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคลองสาธารณะที่โดนน้ำกัดเซาะเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวนา (บริเวณคลองกระเวณเหนือสะพาน (โยธาธิการ) ถนนเทศบาล ๗ เชื่อมต่อเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กชุมชนหัวนา (ซอยบ้านป้าอั้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7