หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสนามกีฬา สายคริสตจักร ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสนามกีฬา สายคริสตจักร ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสนามกีฬา สายคริสตจักร ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother LC-3617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]

  (1)