หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อ1. สารส้ม(แบบก้อน)ขนาดบรรจุ 25 ก.ก./ถุง จำนวน 30 ถุง 2. คลอรีนผง 65% ขนาดบรรจุ 50 ก.ก./ถัง จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5