หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านบึง (ในเขตเทศบาล) สายเทศบาล 6 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 8 พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร และ บ่อพัก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านบึง (ในเขตเทศบาล) สายเทศบาล 6 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 8 พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร และ บ่อพัก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านบึง (ในเขตเทศบาล) สายเทศบาล 6 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 8 พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร และ บ่อพัก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]ปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านบึง (ในเขตเทศบาล) สายเทศบาล 6 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 8 พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร และ บ่อพัก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [ 11 มี.ค. 2567 ]ซื้อธงชาติและธง วปร 72 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ดสภาพรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 19