ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บ้านไร่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256398,76682,822102,949---------284,537
256223,41691,57080,555100,82261,79355,98786,18093,96783,64977,89670,48464,636890,955
256138,10036,27359,79443,62769,52979,20256,16451,58237,15051,75240,12728,083591,383
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,517,720
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี