ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บ้านไร่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 14 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256138,10036,27359,79443,62769,52979,20256,16451,58237,15051,75240,12713,850577,150
256018,14824,36732,69838,914121,60374,57560,24452,47651,25058,57850,24672,790655,889
2559------4,3692,4926,41029,32725,85526,50394,956
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 ก.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559   -1,327,995
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี